Tag Archives: thủ tục thế chấp tài sản

Quy định về điều kiện thế chấp tài sản gắn liền với đất

1. Quy định về điều kiện thế chấp tài sản gắn liền với đất: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2019/TT-BTP thì những trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm: – Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; – Đăng ký thế chấp tàiXem Thêm