Tag Archives: tội phạm rất nghiêm trọng

Người phạm tội môi giới mại dâm có phải là tội phạm rất nghiêm trọng hay không?

Môi giới mại dâm là gì? Theo khoản 7 Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 quy định như sau: Giải thích từ ngữ ‘Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: … 7. Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làmXem Thêm