Tag Archives: #TranhChấpThươngMại #LuậtThươngMại2005 #HoạtĐộngThươngMại #Điều3LuậtThươngMại #SinhLợiTrongThươngMại

Tranh chấp thương mại là gì?

Thế nào là tranh chấp thương mại? Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định rằng Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinhXem Thêm