Tag Archives: #Tuvandatdai

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA TÀI KHOẢN NÀO?

Bà Nguyễn Thu V hỏi, trường hợp công ty bà nhận giá trị chuyển nhượng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài (không cư trú) bằng tiền Việt Nam vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn này cho người nước ngoài là cá nhân cư trúXem Thêm