Tag Archives: xử lý vi phạm hành chính

Người dưới 18 tuổi gây rối trật tự công cộng xử lý thế nào?

Các hình thức xử phạt người dưới 18 tuổi? Căn cứ theo Điều 135 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về các hình thức xử phạt như sau: Áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 1. Các hình thức xử phạt áp dụng đối với ngườiXem Thêm