TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

I. Quy định về Xác định Tiêu chuẩn Tài sản Cố định

Tài sản Cố định (TSCĐ) là tập hợp các tài sản có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, có khả năng luân chuyển và thu hồi trong khoảng thời gian trên 1 năm, mang lại lợi ích cho công ty từ việc sử dụng chúng. Quy định cụ thể về tiêu chuẩn xác định TSCĐ như sau:

1. Xác định và Phân loại TSCĐ Hữu hình trong Công ty Cổ Phần

– TSCĐ hữu hình là những tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống các bộ phận tài sản liên kết để thực hiện một số chức năng nhất định. Chúng phải đáp ứng ba tiêu chuẩn sau đây để được xác định:

– Chắc chắn mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản.

– Thời gian sử dụng trên 1 năm.

– Nguyên giá tài sản từ 30.000.000 đồng trở lên.

– Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, mỗi con súc vật đáp ứng ba tiêu chuẩn trên được coi là một TSCĐ hữu hình. Đối với vườn cây lâu năm, mỗi mảnh vườn hoặc cây đáp ứng ba tiêu chuẩn trên cũng được xem là một TSCĐ hữu hình.

2. Xác định và Phân loại TSCĐ Vô hình trong Công ty Cổ Phần

Mọi chi phí thực tế chi trả, đồng thời đáp ứng ba tiêu chuẩn như quy định cho TSCĐ hữu hình nhưng không tạo thành TSCĐ hữu hình, được coi là TSCĐ vô hình.

Đối với chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai, cần thỏa mãn bảy điều kiện để được ghi nhận là TSCĐ vô hình từ nội bộ công ty.

3. Tài Sản Không Được Xem Là TSCĐ

Các tài sản hữu hình và chi phí không đáp ứng tiêu chí xác định được không được xem là TSCĐ. Các chi phí liên quan đến thành lập công ty, đào tạo nhân viên, quảng cáo trước khi thành lập, nghiên cứu, chuyển địa điểm, mua sắm tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, không được coi là TSCĐ vô hình và được phân bổ vào chi phí kinh doanh trong tối đa 3 năm.

Lưu ý: Đối với hệ thống các bộ phận tài sản liên kết, mỗi bộ phận đáp ứng ba tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình sẽ được xem là một TSCĐ hữu hình độc lập.

II. Phân Loại Tài Sản Cố Định

Phân loại TSCĐ là quá trình chia toàn bộ TSCĐ trong công ty cổ phần dựa trên các tiêu chí nhất định để đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phân loại giúp hạch toán chính xác, phân bổ đúng khấu hao và nâng cao hiệu quả quản trị TSCĐ. Dựa vào mục đích sử dụng, TSCĐ được phân loại theo các tiêu chí sau:

TSCĐ Dùng cho Mục Đích Kinh Doanh

1.1. Đối với TSCĐ Hữu hình

TSCĐ hữu hình trong công ty cổ phần được phân thành 7 loại chính như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý, hạ tầng, và các loại khác.

1.2. Đối với TSCĐ Vô hình

– TSCĐ vô hình bao gồm quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bằng sáng chế, tác phẩm nghệ thuật, giống cây trồng, v.v.

– TSCĐ Dùng cho Mục Đích Phúc Lợi, Sự Nghiệp, An Ninh, Quốc Phòng

– TSCĐ dùng cho mục đích này được phân loại giống như TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh, nhưng là những tài sản phục vụ cho phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, và quốc phòng.

– TSCĐ Bảo Quản Hộ, Giữ Hộ, Cất Giữ Hộ

– TSCĐ này là những tài sản mà công ty bảo quản hoặc giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ cho Nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật, tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây: https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *