Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định như thế nào?

Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định như thế nào?

Căn cứ vào khoản 1, điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

Trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mảnh đất đó phải đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại điều 99 Luật Đất đai 2013, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất.

Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định ra sao?

Căn cứ vào quy định tại điều 188 Luật đất đai về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau:

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, điều kiện để thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định như trên.

CÔNG TY LUẬT NGOC SON & PARTNERS được điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Lý Ngọc Sơn. Ông nguyên là Nguyên thẩm phán ngành Tòa án tỉnh Bình Dương.
Các dịch vụ tại Công ty chúng tôi bao gồm: Hôn nhân Gia đình, Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp…
Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin liên hệ:
📞Liên hệ qua Hotline hoặc zalo: 0903 95 85 88 (Ls Lý Ngọc Sơn) hoặc 0977 934 464 (Ls Huỳnh Tuấn Đạt)

📌Địa chỉ: Số 513, tổ 3, khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *