Thời gian thử thách án treo

Thời gian thử thách án treo được quy định như thế nào?

Tại Điều 04, Điều 05 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP. Có quy định về việc ấn định thời gian thử thách và thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách.

Theo đó, khi cho người phạm tội hưởng án treo. Thì Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù. Nhưng không được dưới 01 năm và trên 05 năm

Thời điểm bắt đầu tính được xác định như sau:

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo. Bản án không bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Hoặc có bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Nhưng Tòa án phúc thẩm cũng cho hưởng án treo giống Tòa án sơ thẩm. Thì thời gian bắt đầu tính thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm.
– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo. Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời điểm bắt đầu tính thời gian là ngày tuyên án phúc thẩm.
– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo. Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử phúc thẩm lại. Và Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
–  Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo. Nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm để điều tra hoặc xét xử lại. Và sau khi xét xử sơ thẩm lại, xét xử phúc thẩm lại, Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn cho hưởng án treo. Thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm hoặc tuyên án phúc thẩm lần đầu.
– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo. Bản án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Nhưng Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án sơ thẩm cho hưởng án treo. Thì thời gian thử thách tính từ ngày quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực.
–  Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực.
– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án phúc phẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm hoặc Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án phúc thẩm cho hưởng án treo, thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Vi phạm điều kiện T.Thách của án treo thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Tại khoản 5 Điều 56 Bộ luật Hình sự và Điều 10 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định:

Trong thời gian t.thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

Xem thêm dịch vụ luật sư tranh tụng của chúng tôi (Nhấn vào đây)

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *