THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020;

2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

3. Luật Đầu tư năm 2020;

4. Nghị định 31/2020/NĐ-CP về đăng ký đầu tư.

II. THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Khi một công ty sở hữu vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục giảm vốn điều lệ không chỉ là quá trình đơn giản đăng ký, mà còn liên quan đến nhiều điều kiện và quy định phức tạp. Dưới đây là chi tiết về quy trình và quy định này mà bạn cần biết.

1. Khái niệm về Giảm Vốn Điều Lệ cho Công Ty có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài: Khi công ty chỉ có vốn Việt Nam, thủ tục thường chỉ bao gồm đăng ký vốn điều lệ. Ngược lại, đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, vốn của họ được chia thành hai loại: vốn đầu tư và vốn điều lệ.

Vốn đầu tư là số vốn mà nhà đầu tư cam kết đóng góp, được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong khi vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các chủ sở hữu cam kết góp khi thành lập công ty.

2. Điều Kiện Giảm Vốn Điều Lệ Của Công Ty có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có quyền giảm vốn điều lệ trong hai trường hợp chính:

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh ít nhất 02 năm, đảm bảo thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài sản và nợ phải.
  • Vốn điều lệ không được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Quy Trình Thực Hiện Giảm Vốn Điều Lệ:

3.1. Chuẩn Bị Hồ Sơ:

  • 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về thay đổi vốn điều lệ.

3.2. Nộp Hồ Sơ:

  • Nộp hồ sơ qua Cổng Thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp trực tuyến.

3.3. Thời Gian Hoàn Thành:

  • Quá trình xử lý thông tin và cập nhật hồ sơ thường mất từ 03 đến 05 ngày làm việc.

4. Hồ Sơ Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp:

  • Bao gồm các tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo thay đổi nội dung doanh nghiệp, và nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu.

5. Lưu Ý Khi Thực Hiện Thay Đổi Vốn:

  • Công ty cần duy trì đủ vốn đầu tư và vốn điều lệ khi giảm vốn.
  • Đối với công ty cổ phần, quy trình giảm vốn còn liên quan đến bán cổ phần chưa thanh toán cho cổ đông.

Quá trình này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật, giúp công ty có thể áp dụng nhanh chóng các thay đổi cần thiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hoặc thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *