THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH MỚI NHẤT

Tạm Ngừng Kinh Doanh Doanh Nghiệp: Quy Trình Mới Nhất và Thủ Tục Liên Quan

Luật sư của Công ty Luật TNHH Ngoc Son & Partners xin giải đáp về các quy trình và thủ tục liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp, dựa trên cơ sở pháp lý hiện hành, bao gồm Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Luật quản lý thuế.

1. Thủ Tục và Hồ Sơ Tạm Ngừng Kinh Doanh

– Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 206 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 66 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh cần thực hiện các bước sau:

– Đăng ký thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Thời hạn để thực hiện thông báo là ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

* Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Nghị quyết, quyết định, và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh) hoặc của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) hoặc của chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền công ty Luật thực hiện thủ tục này, cần kèm theo Giấy uỷ quyền.

– Thủ tục tiếp theo:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh. Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh có thể đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo, họ phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh trong mỗi lần thông báo không được quá một năm

2. Báo Cáo Thuế và Hồ Sơ Quyết Toán Thuế

Khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, việc báo cáo thuế và hồ sơ quyết toán thuế sẽ tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, hướng dẫn về Luật quản lý thuế. Theo đó:

Người nộp thuế không cần nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp họ tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không đủ một tháng, một quý, hoặc một năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trong trường hợp này, họ vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng, hàng quý, và hồ sơ quyết toán thuế hàng năm.

Người nộp thuế không được sử dụng hoá đơn và không cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, trừ khi họ được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn. Trong trường hợp này, họ phải tuân theo quy định về nộp hồ sơ khai thuế và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Người nộp thuế phải tuân thủ các quyết định và thông báo của cơ quan quản lý thuế, và đáp ứng các yêu cầu đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính liên quan đến quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, cũng như xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Như vậy, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có các quy định cụ thể về nộp thuế và báo cáo thuế, tuỳ theo thời gian và tình hình cụ thể của họ.

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây: https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Contact: 0903.958.588 (Ls. Lý Ngọc Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *