Trang Tụng Hôn Nhân Gia Đình

Tranh chấp về hôn nhân gia đình là một dạng tranh chấp khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay. So với các hình thức tranh chấp khác, thì đây là một dạng tranh chấp đặc biệt nhạy cảm, bởi nó gắn liền với các quan hệ nhân thân và tài sản giữa những thành viên trong gia đình, đó là các quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng, tình cảm cha mẹ và con, nghĩa vụ nuôi dạy con cái, quan hệ tài sản chung, tài sản riêng, cấp dưỡng…

Tuy là một dạng tranh chấp phổ biến, xong để giúp khách hàng giải quyết các tranh tranh này một cách thấu tình đạt lý đòi hỏi người Luật sư không chỉ có chuyên môn cao mà còn phải có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Công ty Luật Ngọc Sơn thuộc đoàn Luật sự TP. Hà Nội. Với đội ngũ Luật sư được đào tạo bài bản, kiến thức chuyên môn sâu, dày dặn kinh nghiệm, Luật sư của Luật Ngọc Sơn Hà Nội chúng tôi bằng những cách thức hợp pháp sẽ bảo vệ tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các tranh chấp hôn nhân gia đình.

Trong hoạt động tranh tụng hôn nhân gia đình, thực hiện các dịch vụ sau:

– Giải quyết tranh chấp về phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

– Giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con, thăm con;

– Giải quyết tranh chấp về nợ chung của vợ chồng;

– Giải quyết tranh chấp về xác định nghĩa vụ chung của vợ, chồng;

– Giải quyết các tranh chấp khác.

Với những yêu cầu về hôn nhân và gia đình,  cung cấp những dịch vụ sau:

– Thực hiện thủ tục yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

– Thực hiện thủ tục yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

– Thực hiện thủ tục khác về hôn nhân và gia đình.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *