Tranh Tụng Trong Tố Tụng Dân Sự

Với các Luật sư có kiến thức chuyên môn cao và nhiều năm hoạt động nghề nghiệp chuyên về tham gia tranh tụng tại Tòa án nhân dân các cấp trong các vụ án dân sự, Luật sư của Công ty Luật Ngọc Sơn luôn hết mình trong việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp về dân sự, với mục tiêu tập trung vào những vướng mắc thực tế, giải quyết tận gốc vấn đề từ đó vạch hướng xử lý hiệu quả nhất từng giai đoạn: tiền tố tụng, tố tụng và thi hành án.

1. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Căn cứ tại Điều 26, 27 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định các loại tranh chấp dân sự, việc dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án, cụ thể:

Tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.
5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
1. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.2. Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.
3. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.4. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.
5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.6. Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
7. Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.8. Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 470 của Bộ luật này.
9. Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự.10. Các yêu cầu khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

2. Các giai đoạn Luật sư tham gia trong vụ án dân sự

a) Giai đoạn tiền tố tụng:

Luật sư sẽ tư vấn và đại diện xử lý tiền tố tụng với các nội dung:

– Trực tiếp hỗ trợ khách hàng đàm phán, thương lượng và liên hệ các bên có liên quan để giải quyết vấn đề tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

– Tư vấn pháp lý, nghiên cứu, xem xét toàn bộ hồ sơ, tài liệu do khách hàng cung cấp; Soạn thảo đơn kiến nghị, đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn khởi kiện và văn bản khác trong quá trình tham gia thương lượng, giải quyết vụ việc; Hướng dẫn cách thu thập tài liệu có lợi và tư vấn phương án pháp lý phù hợp để giải quyết vấn đề tranh chấp.

– Đại diện khách hàng xử lý vụ việc giai đoạn tiền tố tụng (thương lượng, thỏa thuận, làm việc với cơ quan, tổ chức có liên quan).

– Thực hiện các công việc ngoài tố tụng khác (nếu có).

b) Giai đoạn tố tụng:

– Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn xin miễn, giảm đóng tạm ứng án phí, án phí; đơn phản tố; đơn yêu cầu độc lập.

– Tư vấn cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; các biện pháp tư pháp bảo đảm cho việc thi hành án, các biện pháp ngăn chặn.

– Tham gia thu thập, đề xuất Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ; kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; Tư vấn và hỗ trợ khách hàng, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước Tòa án có thẩm quyền.

– Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho đương sự trong vụ án dân sự.

– Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự tại Tòa án nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

c) Giai đoạn hậu tố tụng, thi hành án dân sự:

– Xác định căn cứ khiếu nại, yêu cầu xem giải thích, xem xét đối với Bản án, Quyết định có phán quyết bất lợi, không đúng pháp luật hoặc vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

– Soạn thảo Đơn kiến nghị hoặc Đơn xin xem xét theo trình tự Tái thẩm hoặc Giám đốc thẩm.

– Chuẩn bị Hồ sơ và các tài liệu cần thiết cho các công việc tiếp theo sau khi có phán quyết của Tòa án.

– Nộp đơn yêu cầu thi hành án, đôn đốc, thúc đẩy và trực tiếp tham gia nhằm đảm bảo bản án được thi hành nhanh chóng quá trình Thi hành án hoặc hỗ trợ khách hàng hoãn thi hành án, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan giai đoạn thi hành án, bao gồm các giải pháp, phương án trong việc định giá tài sản, đấu giá tài sản, bàn giao tài sản và các vấn đề về thi hành án khác nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Các Luật sư tranh tụng chuyên môn lĩnh vực dân sự của Công ty Luật Ngọc Sơn luôn xác định rõ ràng về tư cách đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp để giải quyết các vụ việc của khách hàng một cách tận tâm và hiệu quả nhất.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *