Tư vấn đăng ký chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài mới nhất

Trình tự, thủ tục tư vấn chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài tại Vệt Nam mới nhất

Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đầu tư vào nước ta theo hai hình thức sau:

Một là, đầu tư bằng hình thức thành lập công ty;

Hai là, đầu tư bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp của Việt Nam.

Trong khuôn khổ của bài viết và sự hiểu biết của mình, Công ty Luật xin cung cấp một số thông tin về hình thức đầu tư thứ hai đó là: Đầu tư bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam hay còn gọi là chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài. Để được đáp ứng bằng hình thức đầu tư này, nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là Biểu cam kết WTO mà Việt Nam đã cam kết khi gia nhập để xem với ngành nghề mà doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký có cho người nước ngoài thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn vào doanh nghiệp Việt Nam không, và cho phép cá nhân tổ chức nước ngoài đó sở hữu tối đa bao nhiêu % tỷ lệ vốn góp.

1. Vậy điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam như thế nào?

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam hoạt động trong Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài;

Thứ hai, việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ của Doanh nghiệp trong các trường hợp sau: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% và trên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong công ty Việt Nam.

2. Hình thức đầu tư ra sao?

*Hình thức góp vốn vào công ty Việt Nam

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

– Góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh;

– Góp vốn vào công ty Việt Nam không thuộc hai trường hợp trên.

* Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam

– Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

– Mua phần vốn góp của thành viên công ty TNHH để trở thành thành viên của công ty TNHH;

– Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

– Mua phần vốn góp của công ty Việt Nam khác mà không thuộc 03 trường hợp nêu trên.

3. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cần những gì?

– Văn bản đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp (Mẫu A.I.7);

– Bản sao CMND/CCCD hoặc PASSPORT của cá nhân nước ngoài, hoặc giấy phép kinh doanh, quyết định thành lập của tổ chức nước ngoài.

4. Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài như thế nào?

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty 100% vốn Việt Nam tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

+ Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Văn bản đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp (Mẫu A.I.7);

– Bản sao CMND/CCCD hoặc PASSPORT của cá nhân nước ngoài, hoặc giấy phép kinh doanh, quyết định thành lập của tổ chức nước ngoài;

– Văn bản uỷ quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Trường hợp chấp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan phải ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi có thông báo chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính chấp thuận về việc cá nhân/tổ chức có thể đăng ký, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông, thành viên, chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Thực hiện thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với những công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5. Việc thanh toán chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài bằng hình thức gì?

Theo quy định của pháp luật, việc thanh toán chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng với chúng tôi qua các kênh và thông tin sau:

1. Tiktok: Nhân vào đây https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *