YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Bài viết về quy định mở thủ tục phá sản theo Luật Phá sản 2014 cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình và các quy định liên quan. Dưới đây là phiên bản viết lại của bài viết:
Quy định về Yêu Cầu Mở Thủ Tục Phá Sản theo Luật Phá Sản 2014
1. Phương Thức Nộp Đơn Yêu Cầu Mở Thủ Tục Phá Sản
Theo khoản 1 Điều 30 của Luật Phá sản năm 2014, người có nhu cầu mở thủ tục phá sản cần tuân thủ quy định về phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau: Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau:
• Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân: Người muốn mở thủ tục phá sản có thể tự đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để nộp đơn và các tài liệu liên quan.
• Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện: Nếu người có yêu cầu mở thủ tục phá sản không thể đến Tòa án nhân dân một cách trực tiếp, họ có thể gửi đơn và tài liệu kèm theo đến Tòa án nhân dân qua dịch vụ bưu điện.
Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi, đánh dấu sự bắt đầu của quá trình xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
Luật Phá sản 2014 quy định hai phương thức chính để nộp đơn mở thủ tục phá sản, tùy thuộc vào tình huống cụ thể của người yêu cầu.
2. Quyền Thương Lượng Việc Rút Đơn Yêu Cầu
Theo khoản 1 Điều 37 của Luật Phá sản 2014, chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị thương lượng với doanh nghiệp và hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn, họ có thể đề xuất bằng văn bản gửi Tòa án nhân dân để thương lượng về việc rút đơn yêu cầu.
Nếu các bên không thương lượng thành công hoặc hết thời hạn thương lượng, Tòa án nhân dân sẽ tiến hành thu lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật.
Quy định này đảm bảo công bằng và tuân thủ pháp luật trong quá trình thương lượng, đồng thời giúp hệ thống phá sản hoạt động một cách minh bạch và hiệu quả.
3. Quyền và Nghĩa Vụ của Người Thừa Kế Hợp Pháp
Theo khoản 16 Điều 18 Luật Phá sản 2014, người tham gia thủ tục phá sản có các quyền và nghĩa vụ cụ thể:
• Thực hiện yêu cầu của các cơ quan liên quan.
• Cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến giải quyết tình hình phá sản.
• Yêu cầu cung cấp tài liệu từ các cá nhân, cơ quan lưu giữ tài liệu.
• Đề xuất kiểm toán doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.
• Tham gia vào quản lý và thanh lý tài sản.
• Đề xuất xem xét lại quyết định của Tòa án.
Trong trường hợp cá nhân tham gia thủ tục phá sản chết, người thừa kế hợp pháp kế thừa quyền và nghĩa vụ của họ.
Tổng cộng, việc hiểu rõ quy định và thực hiện đúng các quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quy trình phá sản diễn ra công bằng và minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hoặc thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhấn vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners

2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081

3. Facebook: Nhấn vào đây https://www.facebook.com/LuatNgocSon

4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *