Tag Archives: Hợp đồng lao động

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận Nguyên tắc tự do, tự nguyện trong giao kết hợp đồng lao động là sự cụ thể hóa nguyên tắc đảm bảo sự tự lựa chọn việc làm, nơi làm việc của công dân. Có nghĩa rằng khi tham gia hợp đồng lao động, các chủ thểXem Thêm

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

1. Hợp đồng lao động là gì? Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 (ghi tắt là BLLĐ 2019) thì: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động,Xem Thêm