Tag Archives: người nước ngoài

Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không?

1. Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không? Căn cứ Điều 159 Luật nhà ở năm 2014 quy định về đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, như sau: – Đối tượngXem Thêm

Điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

1.Điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là gì? Theo quy định Luật nhà ở năm 2014 về các đối tượng tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau: “Điều 159. Đối tượng được sở hữu nhà ở vàXem Thêm