Tag Archives: toà án nhân dân

So sánh thẩm quyền của Toà án nhân dân tối cao và Toà án nhân dân cấp cao

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO –  Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng. – Giám đốc việc xét xử của các TòaXem Thêm