Tag Archives: Bộ Luật lao động

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động Căn cứ vào Điều 34 BLLĐ 2019 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo luật định: – Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này. – Đã hoàn thành côngXem Thêm

Sử dụng người lao động cao tuổi như thế nào cho hợp pháp?

Căn cứ Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định về sử dụng người lao động cao tuổi, cụ thể như sau: Sử dụng người lao động cao tuổi Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. KhiXem Thêm

Người lao động cao tuổi có những quyền và nghĩa vụ gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau: Quyền và nghĩa vụ của người lao động Người lao động có các quyền sau đây: a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệtXem Thêm

Quy định riêng đối với lao động nữ liên quan đến chế độ thai sản

1. Bảo vệ thai sản – Người sử dụng lao động (SDLĐ) không được sử dụng người lao động (NLĐ) làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây: + Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao,Xem Thêm

 Phân loại hợp đồng lao động

 Phân loại hợp đồng lao động Bộ luật lao động năm 2019 quy định hợp đồng lao động gồm có các loại sau đây: – Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó các bên không xác định thời hạn, thờiXem Thêm

XỬ LÝ KỶ LUẬT SA THẢI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

1. Sa thải là gì? – Căn cứ vào Điều 124 BLLĐ 2019 quy định về các hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm: 1. Khiển trách. 2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng. 3. Cách chức. 4. Sa thải. – Như vậy, sa thải là một trong nhữngXem Thêm

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG LÀ GÌ? CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Kỷ luật lao động là gì? Căn cứ theo Điều 117 BLLĐ 2019 quy định thì kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và doXem Thêm

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

1. Hợp đồng lao động là gì? Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 (ghi tắt là BLLĐ 2019) thì: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động,Xem Thêm