Tag Archives: Đăng ký biến động

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); điều chỉnh diện tích; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thayXem Thêm