Tag Archives: hợp đồng đặt cọc

Khi có tranh chấp về hợp đồng đặt cọc thì yêu cầu bồi thường về phạt cọc có được chấp thuận?

1. Khi bên nhận cọc vi phạm hợp đồng, thì bên đặt cọc có được nhận lại tiền cọc hay không? Thì theo quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 thì “Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bênXem Thêm

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC LÀ GÌ? CƠ QUAN NÀO CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC?

1. Hợp đồng đặt cọc là gì? Theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 thì đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật cóXem Thêm