Tag Archives: hợp đồng xây dựng

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng xây dựng không phải bồi thường thiệt hại

1. Hợp đồng xây dựng được hiểu như nào? Từ khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng xây dựng được hiểu cụ thể như sau: – Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự: Đây là một thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên, gồm bên giao thầu và bên nhận thầu,Xem Thêm