Tag Archives: nhà ở thương mại

Tổ chức nước ngoài có được mua và sở hữu nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không?

1. Khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Đối với quy định về khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở thì tại Điều 75 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định rằng tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồmXem Thêm