Tag Archives: hợp đồng uỷ quyền

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀ GÌ? MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

1. Khái niệm Hợp đồng ủy quyền Theo Điều 562 BLDS 2015 quy định Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuậnXem Thêm

Nhận chuyển nhượng đất bằng hợp đồng uỷ quyền có những rủi ro gì

1. Tại sao lựa chọn mua bán đất qua hợp đồng ủy quyền? Mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền là việc hai bên không lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền. Tức là bên bán sẽ ủy quyền cho bên mua đượcXem Thêm