Tag Archives: tài sản chung của vợ chồng

Tài sản thừa kế là tài sản chung hay riêng?

Trước hết để xác định tài sản nhận thừa kế là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng thì cần phải xem xét tài sản nào là tài sản riêng, tài sản nào là tài sản chung. Theo đó, theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì tài sảnXem Thêm