Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Hiện nay, dịch bệnh đã qua đi và có những chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, tác động và dư âm của đại dịch vẫn đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì không thể giải quyết được vấn đề cung cầu. Một số doanh nghiệp đã phải cắt giảm lực lượng lao động hoặc đối mặt với tình trạng khó khăn đồng loạt. Có doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, trong khi một số khác lựa chọn giải thể doanh nghiệp để rút lui khỏi thị trường kinh doanh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu quá trình giải thể doanh nghiệp cần thực hiện, cũng như các khó khăn có thể phát sinh trong quá trình này.

I. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định giải thể.

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân), của hội đồng thành viên (đối với công ty hợp danh), của hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), hoặc của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Khi doanh nghiệp không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp có quy định khác của Luật quản lý thuế).

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 207 của Luật Doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

II. Trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thông qua nghị quyết hoặc quyết định về việc giải thể. Nghị quyết hoặc quyết định này phải bao gồm các nội dung sau:

  • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Lý do giải thể.
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
  • Phương án xử lý của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết hoặc quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp. Nghị quyết, quyết định giải thể cũng phải được đăng lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, và văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp còn nợ tài chính chưa thanh toán, phải gửi kèm theo phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người liên quan.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận nghị quyết hoặc quyết định giải thể của doanh nghiệp. Thông báo này phải kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ.

Các khoản nợ của doanh nghiệp sẽ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
  • Nợ thuế.
  • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại sẽ được chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Sau khi hết thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận nghị quyết hoặc quyết định giải thể mà không có ý kiến phản đối từ doanh nghiệp hoặc các bên liên quan trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

III. Nộp hồ sơ giải thể

Bước 1: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan Thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Thời hạn giải quyết là 03 – 05 ngày làm việc.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng nhấn vào kênh hoặc liên hệ thông tin dưới đây:

1. Tiktok: Nhân vào đây: https://www.tiktok.com/@luatngocson_partners
2. Youtobe: Nhấn vào đây: https://www.youtube.com/@congtyluatngocsonpartners8081
3. Facebook: Nhấn vào đây:https://www.facebook.com/LuatNgocSon
4. Zalo: 0903.958.588 (Ls. Sơn) or 0359.891.555 (Ls. Thành)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *